IMAGE INSTYTUT KOSMETOLOGII - Zabiegi Bruno Vassari - Bełchatów 

+48 537 666 077

Zabiegi Bruno Vassari

BrunoVassari to ekskluzywne i innowacyjne zabiegi kosmetyczne, których efekty Cię zaskoczą!

Marka BrunoVassari jest znana na całym świecie a teraz również dostępna w Image w Bełchatowie. U nas wykonujemy zabiegi :

 • Cell Activ Age Reneval z wykorzystaniem komórek macierzystych z drzewa sekwoi
 • Kianty Botulinum Like z argireliną działającą jak botoks
 • White - intensywnie wybielający
 • Aqua Genomics - intensywne nawilżenie

Cell Active  to innowacyjny zabieg kosmetyczny oparty na wyciągach roślinnych komórek macierzystych  drzewa Sekwoi i kwiatu winorośli.

Nowa­torstwo tego zabiegu polega na uży­ciu roślin­nych komórek macierzystych, których potenc­jał bio­log­iczny pozwala przedłużyć młodość skóry i poprawić jej wygląd. Bada­nia naukowe wykazały, że macierzyste komórki roślinne mają pozy­ty­wny wpływ na funkcjonowanie fibrob­lastów, dzięki temu nie tylko redukują zmarszczki, ale też chronią komórki przed wpły­wem środowiska zewnętrznego i opóź­ni­ają pro­cesy starzenia.

Zabieg Cell Active jest niezwykle skuteczny. Poza tym dostar­cza każdemu z nas przy­jem­nych chwil relaksu.


Wskaza­nia do zabiegu:

 • utrata jędrności i elasty­czności skóry
 • widoczne zmarszczki
 • wszystkie rodzaje skóry po 30 roku życia
 • skóra wyma­ga­jąca regeneracji.

Efekty zabiegu Cell Active:

 • naty­ch­mi­as­towa regeneracja skóry
 • spłyce­nie zmarszczek
 • silne naw­ilże­nie
 • uję­drnie­nie skóry
 • stymulacja komórek

Najlepsze efekty uzyskuje się po serii 3-5 zabiegów.

W naszym Instytucie Image można nabyć profesjonalne kosmetyki z linii Cell Active.

 

 

Kianty Botulinum Like – to  ekskluzywny zabieg z nowoczesnej kosmetyki, w którym wykorzystujemy aż dwa rodzaje masek: kolagenową z Miox­i­nolem ® i algowo-​winogronową, po to by zde­cy­dowanie zop­ty­mal­i­zować prze­ci­wz­marszczkowy i uję­dr­ni­a­jący efekt. Pod­czas zabiegu wykony­wany jest niesamowicie odpręża­jący, a jed­nocześnie regeneru­jący masaż twarzy, szyi i dekoltu.

Składniki zawarte w używanych do zabiegu kosmetykach działają wielokierunkowo:

 • Miox­i­nol ®— ekstrakt z kwiatu hibiskusa . Blokuje on mechan­iczne czyn­niki odpowiedzialne z pojaw­ianie się zmarszczek mimicznych.
 • Kola­gen– czysty bio­log­icznie. Posi­ada właś­ci­wości naw­ilża­jące. Pozostawia skórę wygład­zoną i odmłodzoną.
 • Argire­lina– tzw. „pseudobot­u­lina”. To hexa­pep­tyd dzi­ała­jący na podob­nej zasadzie, jak toksyna bot­u­li­nowa. Prze­ci­wdzi­ała pow­stawa­niu zmarszczek mim­ic­znych: „kurze łapki”, „lwie zmarszczki”, „zmarszczki palacza”.
 • Matrixyl ®— pep­tyd, który sty­mu­luje syn­tezę kola­genu oraz GAG. Dzięki temu zmarszczki ule­gają spłyce­niu. Skóra staje się sprężysta, gładka i odnowiona.
 • Lif­taline ®— to spec­jalna kom­pozy­cja wysokocząsteczkowych pszenicznych pro­tein, które zapew­ni­ają efekt nap­ina­nia i wygładzenia skóry.

Skóra po zabiegu staje się doskonale sprężysta, a zmarszczki mim­ic­zne zde­cy­dowanie rozluźnione.

Wskaza­nia do zabiegu:

 • skóra po dwudzi­estym pią­tym roku życia
 • utrata jędrności oraz sprężys­tości skóry
 • skóra wyma­ga­jąca wzmoc­nienia, regen­er­acji i napięcia
 • zmarszczki mimiczne

Efekty po zbiegu:

 • poprawa napię­cia i jędrności skóry
 • wymod­e­lowanie kon­turów twarzy, poprawa owalu
 • spłyce­nie zmarszczek
 • inten­sy­wne odświeże­nie, usunię­cie objawów zmęczenia, stresu
 • opóźnie­nie pro­cesów starzenia się skóry

 

Najlepsze efekty uzyskuje się po serii 3-5 zabiegów.

W naszym Instytucie Image w Bełchatowie zakupisz również  kosmetyki  do domowej pielęgnacji skóry z linii Kianty Botulinum Like.

 

 

White – ekskluzywny zbieg przez­nac­zony dla każdego rodzaju skóry, szczegól­nie dla skóry zmęc­zonej, poszarza­łej z ten­dencją do pow­stawa­nia przebarwień.

Dzięki zawartości wit. C i ekstraktu z borówki zabieg bardzo inten­sy­wnie odświeża, łagodzi podrażnienia i rozświ­etla. Skóra staje się jaśniejsza, oży­wiona, pełna blasku, ale jed­nocześnie odzyskuje gład­kość i jed­no­lity koloryt.

Zabieg pole­cany przed tzw. „wielkim wyjściem”.

Wskaza­nia do zabiegu:              

 • szara, zmęc­zona skóra, pozbaw­iona blasku.
 • różnego rodzaju prze­bar­wienia (plamy star­cze, po lekowe, po słoneczne, po ciążowe)

Efekty zabiegu:

 • roz­jaśnie­nie i wyrów­nanie kolorytu skóry
 • złagodze­nie podrażnień
 • zmniejsze­nie lub wye­lim­i­nowanie przebarwień
 • przy­wróce­nie blasku i nat­u­ral­nej bieli skórze
 • odzyskanie świeżości

Zabieg pole­cany przed tzw. „wielkim wyjściem”. Stosowany w serii 3-5 zabiegów utrwala efekt.

 

 

Aqua Genomics  to zabieg intensywnie  nawilżający odpowiedni dla wszys­t­kich rodza­jów skóry.

Szczegól­nie pole­cany dla skóry odwod­nionej, ubo­giej w wodę, cienkiej, delikat­nej, skłon­nej do podrażnień, suchej, zwiotcza­łej, zniszc­zonej słońcem.

Główną sub­stancją, na której opiera się cała linia jest Rev­idrat®. Jego zadaniem jest syn­teza enzymów uczest­niczą­cych przy for­ma­cji NMF (Nat­u­ral­nego Czyn­nika Naw­ilża­jącego), który jest skład­nikiem naszej skóry i zapew­nia jej właś­ciwe nawilżenie.

Zabiegi Aqua Genomics Bruno Vas­sari przy­wrócą genom zdol­ność do nat­u­ral­nego nawilżenia, utworzą odpowiedni bal­ans miedzy warstwą wodno – lipi­d­ową skóry. Rezul­tatem tego jest praw­idłowo i głęboko naw­ilżona i odży­wiona cera.

Efekty zabiegu:

 • głębokie naw­ilże­nie skóry
 • odbu­dowa płaszcza hydro – lipi­d­owego skóry
 • spłyce­nie drob­nych zmarszczek
 • zwięk­sze­nie elasty­czności i sprężys­tości skóry
 • złagodze­nie podrażnień
 • ochrona przed powstawaniem zmarszczek